We werken samen met vele organisaties met als doel dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Hieronder belichten we er nog een aantal. Maar wist je ook dat meer dan 300 organisaties zorgen dat hun medewerkers hun kennis over de meldcode en veerkracht goed op peil houden. Door hun Augeo-lidmaatschap garanderen zij structurele online scholing voor meer dan 190.000 studenten en professionals per jaar. Ook dát draagt bij aan veilig en veerkrachtig opgroeien.

Werken met kinderen

Een overzicht van de onderverdeling van alle organisaties met hun studenten en professionals:

  • 56 ziekenhuizen
  • 49 scholen in het primair onderwijs
  • 12 scholen in het voortgezet onderwijs
  • 66 beroeps- en wo- opleidingen
  • 72 kinderopvangorganisaties
  • 92 zorginstellingen

Brancheorganisaties

Veel van onze online cursussen zijn geaccrediteerd en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties. Deze zijn hieronder terug te vinden, evenals diverse landelijke als internationale samenwerkingen.

Met wie werken we nog meer samen?

(let op, deze lijsten zijn niet uitputtend)