Het Kinderrechtencollectief geeft voorlichting over kinderrechten. Ook adviseren we de regering hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd en waar nog verbeteringen nodig zijn.


Het Kinderrechtencollectief is opgericht in 1995 en bestaat uit zes kernleden: Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, Save the Children, Terre des Hommes en Augeo Foundation. Daarnaast heeft het Kinderrechtencollectief een groot netwerk van betrokken partners. Het Nederlands Jeugdinstituut is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het Kinderrechtencollectief. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn.

VN-kinderrechtenverdrag

Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Worden de rechten van kinderen in Nederland geschonden? Dan zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen.

Het Kinderrechtencollectief geeft voorlichting over kinderrechten. Om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, moet immers iedereen in Nederland, jong en oud, weten wat kinderrechten precies inhouden. Ook adviseren we de regering hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd en waar nog verbeteringen nodig zijn. De Nederlandse regering schrijft eens in de vijf jaar aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties een rapport over hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Naast deze overheidsrapportage sturen wij namens de kinderrechtenorganisaties een rapportage aan het Kinderrechtencomité in Genève. Hierin geven wij onze visie op de stand van zaken rond kinderrechten in Nederland.

Meer weten?