Augeo Foundation werkt samen met verschillende overheden, bijvoorbeeld als het gaat om het beter werken volgens de Wet Meldcode of op het gebied van veerkrachtinitiatieven binnen gemeenten.

Meldcode-campagne

Om het gebruik van de meldcode een extra impuls te geven en professionals te helpen bij het nog beter toepassen ervan, vroeg het ministerie van VWS aan Augeo om hier een campagne voor te bedenken. Dit resulteerde in de campagne Wijzer met de meldcode. We startten met een brede uitvraag onder professionals over dilemma’s die zij ervaren bij het werken met de meldcode. Vervolgens organiseerde Augeo Foundation in samenwerking met LVAK (de vereniging van aandachtsfunctionarissen) kleinschalige casuïstiek-besprekingen. Vervolgens startte de campagne Wijzer met de meldcode met vele tips, aanbevelingen, webinars en voorbeelden voor en door professionals over het werken met de meldcode.

Ga naar Wijzer met de meldcode ›

Samenwerking met gemeenten

Sinds 2015 is de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij gemeenten. Naast het voorkomen van kindermishandeling, hebben gemeenten ook een rol bij het stoppen en behandelen van de gevolgen van kindermishandeling. Augeo Foundation werkt hierin nauw samen met een aantal gemeenten.

De gemeente 's-Hertogenbosch maakt zich zeer hard voor de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld. Augeo Foundation werkt samen op het gebied van scholing en webinars met de gemeente.

In Parkstad Limburg werken verschillende gemeenten samen in het project 'Handle with Care'. Dit zorgt voor snelle sociale steun op school aan kinderen die thuis een huiselijk geweldsincident hebben meegemaakt waarbij de politie betrokken was. Augeo Foundation heeft meegewerkt aan de implementatie van dit project en verzorgt onder andere een handige toolbox en webinars.

In de gemeente Tilburg werken we samen in het project ‘Ruggensteun’. Onder deze naam werken maatschappelijke opvang Traverse, het basisonderwijs en ouders structureel met elkaar samen in Tilburg. Door ‘Ruggensteun’ ontstaat een beter beeld van het kind, waardoor hij of zij optimale steun op maat ontvangt.

Leren over de meldcode

In opdracht en samen met VWS heeft Augeo verschillende meldcode-gerelateerde cursussen ontwikkeld, bijvoorbeeld over de ‘Kindcheck’ en over ‘Schadelijke praktijken’.

Daarnaast was Augeo bijvoorbeeld nauw betrokken bij de inhoud van de 'Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Zomerkansen in 25 gemeenten

De zomervakantie van 2020 was door de coronamaatregelen anders dan anders. Juist in de achterstandswijken namen de problemen hard toe. Daarom richtte Augeo Foundation het tijdelijke fonds Zomerkansen op. In 126 wijken van 25 gemeenten waar veel kwetsbare kinderen en jongeren opgroeien organiseerden we ‘Zomerkansen’. Deze gemeenten breidden hun bestaande zomeractiviteitenplan uit met activiteiten die bijdragen aan de veerkracht van de kinderen en jongeren en aan het opbouwen van een netwerk in de eigen wijk. Zomerkansen hielp hiermee 32.000 kwetsbare kinderen en jongeren de zomer door. Met zomeractiviteiten en coaching gaven we deze kinderen een steuntje in de rug en droegen zo bij aan hun veerkracht.