Het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen is een grote maatschappelijke opgave. Daarom heeft Augeo Foundation de krachten gebundeld met 11 vermogensfondsen. Dit collectief werkt samen met de meer dan 20 gezondheidsfondsen (de Samenwerkende Gezondheidsfondsen) die in 2040 wil bereiken dat de Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld.

Zo is een unieke samenwerking tussen meer dan 30 fondsen ontstaan. Met elkaar willen we voorkomen dat de gezondheid en ontwikkeling van kinderen schade ondervindt van ingrijpende jeugdervaringen.

Het programma ‘voorkomen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen’ richt zich op het stimuleren van positieve ervaringen, veerkracht en sociale steun voor zowel (aanstaande) ouders als voor kinderen en jongeren. Dit wordt gedaan door:

  • Het creëren van meer openheid over ingrijpende jeugdervaringen en de effecten ervan.
  • Het delen van kennis over stress, tegenslag en veerkracht.
  • Het versterken van het welbevinden van (aanstaande) ouders.
  • Het inspireren van de sociale omgeving om meer aandacht te hebben voor ouders, kinderen en jongeren in stressvolle omstandigheden.

Voorbeelden van initiatieven:

Meer weten?