Werk je in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg en justitie, dan ben je verplicht te werken met een meldcode. Onze online cursussen zijn speciaal voor jouw vakgebied op maat gesneden. Leer je hoe je werkt met een meldcode. Met herkenbare praktijkvoorbeelden, op een tijdstip dat jou uitkomt.

Online cursussen van Augeo over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Leer werken met de meldcode. Je oefent actief met voorbeelden die bij jouw beroep passen. Wat komt er aan de orde:

  • Wat doe je bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
  • Hoe voer je een gesprek met ouders of cliënten?
  • Hoe maak je een goed verslag?
  • Wat doet Veilig Thuis?
  • Wat is de kindcheck en wanneer pas je die toe?