Augeo Actueel

 
Snelle hulp op school voor kinderen na huiselijk geweld in heel Zuid-Limburg

Handle with Care zorgt voor snelle sociale steun op school aan kinderen die thuis een huiselijk geweldsincident hebben meegemaakt. Na een succesvolle pilot wordt Handle with Care met ondersteuning van de Provincie Limburg breed uitgezet in Zuid-Limburg. Parkstad loopt hierin voorop. 15 bestuurders tekenen op 6 juli het samenwerkingsconvenant Handle with Care Parkstad.

6 juli 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Slechtere mentale gezondheid jongeren – Wat kun jij doen?

De mentale gezondheid van jongeren gaat achteruit. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek ‘Jong na corona’ van Universiteit Utrecht en Trimbos. Hoe zit dit precies? En wat kun jij – als professional – zelf doen voor deze jongeren?

28 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Nederland keldert op ranglijst kinderrechten

Nederland presteert ondermaats op het gebied van de naleving van kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. Dit blijkt uit het KidsRights Index-rapport voor 2023. Ons land daalde maar liefst 16 plaatsen naar de 20e positie op de ranglijst en viel daarmee voor het eerst buiten de top 10.

26 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Kindgericht en sensitief forensisch medisch onderzoek

Een aparte tak binnen de geneeskunde is forensisch medische expertise voor kinderen: FMEK. De meeste forensisch artsen zijn werkzaam bij een GGD. Hun werk is gericht op het opsporen en duiden van letsel bij kinderen waarbij een vermoeden bestaat van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Het is belangrijk dat dit onderzoek kindgericht en sensitief gebeurt, zodat het een kind zo min mogelijk belast en er later geen klachten aan overhoudt. Daar zijn onlangs nieuwe afspraken over gemaakt.

20 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Zó bevorderen sport en bewegen je veerkracht

Bewegen draagt bij aan het versterken van veerkracht. Naast dat het je fitter maakt biedt het ook de mogelijkheid om je persoonlijke en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens het recente congres ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ kwam het thema ‘bewegen’ veelvuldig terug. We noemen hier een aantal inspirerende voorbeelden, waaronder die van spreker Fabio D’Agata.

15 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
1 op de 5 overleden tieners overlijdt aan zelfdoding

Het aantal zelfdodingen in Nederland blijft min of meer stabiel. Wat opvalt is dat zelfdoding bij jongeren onder de 30 jaar nu de meeste sterfte veroorzaakt, voorheen kwam dat door verkeersongevallen. Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. En bij de twintigers is het zelfs om 1 op de 3. Wat kun je als professional doen als je weet of vermoedt dat een kind of jongere depressief is of zelfs suïcideneigingen heeft?

13 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Zó signaleer je kindermishandeling en bespreek je dit met jonge kinderen en ouders

Soms merk je dat het bij een gezin niet zo goed gaat, of je hebt het idee dat een kind thuis verwaarloosd wordt. Zie je het goed? Wat moet je doen? Hoe weet je of een situatie echt zorgwekkend is? En hoe ga je in gesprek? Jonge kinderen hebben daarbij hulp nodig van medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten van de laagste groepen van de basisschool. Zij spelen kunnen een rol spelen in het stoppen van het geweld of kunnen het zelfs voorkomen.

6 juni 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe kun je het beste passende hulp en bescherming bieden bij huiselijk geweld?

Als er sprake is van geweld of onveiligheid in een relatie of gezin, is er vaak meer aan de hand waardoor alleen hulp bieden niet altijd genoeg is. Er is ook bescherming nodig. De regio Zaanstreek-Waterland liet het Verwey-Jonker Instituut onderzoek doen hoe dit het beste kan. Daarbij is er niet alleen gekeken naar interventies en activiteiten die passen bij het soort huiselijk geweld, maar ook naar samenwerking en regie en naar kennis van de problematiek. Dit alles bij elkaar noem je een ‘beschermingsarrangement’. Welke beschermingsarrangementen zijn effectief?

31 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
7 tips over mentale gezondheid en wat professionals daar aan kunnen bijdragen

Van 22 t/m 28 mei is de Week van de mentale gezondheid. Hoe veerkrachtiger je bent, hoe beter je (geestelijke) gezondheid. Veerkracht kun je ontwikkelen. En professionals kunnen daarbij helpen! Zeker bij kinderen die dat extra goed kunnen gebruiken omdat ze het thuis niet altijd fijn hebben. Hoe dan? En wat is de invloed van langdurige stress op je brein?

22 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
In gesprek over meldcode-dilemma’s

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, 509 reflectievragen en 101 verdiepende materialen. Ook is het mogelijk een eigen casus te behandelen.

15 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
Hoe handel je bij schadelijke praktijken
 
Getekend voor het leven. Hoe handel je bij schadelijke praktijken als eergerelateerd geweld of meisjesbesnijdenis?

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast, achtergelaten worden in het herkomstland omdat je verwestert of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Ook in Nederland komt dit voor. Het zijn voorbeelden van schadelijke praktijken die in Nederland verboden zijn. Als professional heb je een belangrijke rol in het voorkomen of stoppen van deze vormen van geweld.

11 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
Download Augeo App
 
Korte dagelijkse tips en informatie over kindermishandeling en veerkracht

Met de nieuwe Augeo App blijven professionals up-to-date over onderwerpen als veerkracht bij kinderen en jongeren en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De app zit boordevol korte dagelijkse tips, extra informatie, animaties, naslagwerk en bruikbare downloads.

8 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
De werking van DNA kan veranderen door jeugdtrauma’s
 
De werking van DNA kan veranderen door jeugdtrauma’s


Er is een verband tussen (epi)genetische factoren en het meemaken van ingrijpende jeugdervaringen. Dit blijkt uit het recente promotieonderzoek van Judith Ensink. Wat zijn de belangrijkste conclusies van dit onderzoek? En wat zegt zij over de mogelijkheid over het herstellen van deze trauma’s?

3 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
10 beschermende factoren die veerkracht kunnen versterken

Soms maken kinderen zulke ingrijpende gebeurtenissen mee, dat ze daar ernstige gevolgen van ondervinden en soms nog tot op volwassen leeftijd last van hebben. Maar wist je dat er ook factoren en ervaringen van het kind zijn die de kans op die negatieve gevolgen enorm kunnen verkleinen? Het draait daarbij om steun van mensen uit de omgeving van een kind en om interne en externe hulpbronnen.

1 mei 2023, Augeo Foundation Lees meer
Geweld in relaties - hoe ga je hier als professional mee om?
 
Geweld in relaties – Wat kun je doen als professional?

De community ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo Foundation helpt professionals bij hun aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Er staat steeds een ander thema centraal. Tot en met juni is dat ‘Relationeel geweld’. Je vindt er handige informatie, je kan vragen stellen en bij ieder thema organiseren we een webinar.

12 april 2023, Augeo Foundation Lees meer
Hoe vraag je de mening van een peuter?
 
Hoe vraag je de mening van een peuter?

Om te kunnen handelen in het belang van kinderen is het belangrijk met hen te praten en te vragen naar hun mening. Hoe kan je een peuter die nog niet zo taalvaardig is bij een gesprek betrekken? En vanaf welke leeftijd kan een kind eigenlijk een mening vormen?

3 april 2023, Augeo Foundation Lees meer
Grensoverschrijdend gedrag – is dit te voorkomen?
 
Grensoverschrijdend gedrag – is dit te voorkomen?

Minister Helder (Sport) komt met meldpunt waar sporters grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Dit nieuwe meldpunt staat los van de sportsector zodat melden laagdrempeliger wordt. Ook bij jouw organisatie, sportclub of vereniging kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Hoe ga je daar mee om en hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag?

30 maart 2023, Augeo Foundation Lees meer
5 tips om gezinnen die in armoede leven te steunen
 
5 tips om gezinnen die in armoede leven te steunen

De armoede in Nederland neemt komend jaar weer behoorlijk toe, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Volgens een schatting zitten volgend jaar 995.000 Nederlanders, onder wie veel kinderen, onder de armoedegrens. Armoede heeft áltijd effect op de kinderen, hoe goed ouders hun best ook doen. Wat kun jij – als professional – doen voor deze kinderen en hun ouders?

29 maart 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe breng je signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling objectief in kaart?

Objectief signaleren: hoe doe je dat? En een signaal hoeft toch niet te betekenen dat er sprake is van huiselijk geweld? Bekijk snel de tips en aanbevelingen van andere professionals die gaan over dit onderwerp.

21 maart 2023, Augeo Foundation Lees meer
 
Is stress nuttig voor je hersenen?

Sommige mensen die in hun jeugd ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben daar geen of weinig last van. Anderen ondervinden er hun hele leven negatieve gevolgen van. Hoe kan dat? Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het concept ‘veerkracht’. Om het mentaal welzijn en de veerkracht van kinderen te bevorderen, heeft Augeo Foundation het programma Veerkracht opgezet. Maar werken de projecten ook? Hebben ze impact? Wat is het effect op kinderen? Dat is nu onderzocht.

16 maart 2023, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Pagination.cshtml