Augeo Actueel

jeugdzorgspecial magazine
Magazine  
Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

Nu online: Een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen, wat werkt? Je leest hoe het professionals in de jeugdzorg*  ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat.

27 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
kraamverzorger
Aanpak huiselijk geweld  
Kraamverzorgenden zien en horen veel bij de mensen thuis

Elk jaar zijn er naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen in Nederland die slachtoffer zijn van verwaarlozing of mishandeling. Kraamverzorgenden kunnen veel voor deze kinderen betekenen. Een korte periode hebben ze intensief contact met ouders en jonge kinderen. Ze zien bijvoorbeeld het gedrag van ouders en de interactie met het kind. Maar zijn eventuele zorgen terecht? Moet er hulp georganiseerd worden?

21 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
Leren les klas
 
Inspiratie-magazine voor docenten ‘Lesgeven over huiselijk geweld’

Het online Meldcode Magazine, speciaal voor docenten in het beroepsonderwijs is enthousiast ontvangen. Docent pabo: ‘Wat een welkom magazine. Ik kon een aantal dingen direct toepassen in mijn lessen. Aanrader!’. Het tijdschrift gaat over inspirerend lesgeven over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. Een lastig onderwerp, maar wel ontzettend belangrijk.

20 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
jeugdzorgspecial
Magazine  
Jeugdzorgspecial: Werken aan veiligheid in gezinnen

Jeugdzorgprofessionals spelen een enorm belangrijke rol in gezinnen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om vakmanschap en expertise. Zeker in een branche die in beweging is. Hoe lukt het professionals dat het thuis weer veilig wordt, veilig blijft en met alle gezinsleden weer goed gaat? Dat lees je in de jeugdzorgspecial van Augeo Magazine.

14 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
Handle with Care en Ruggensteun - Leraar geeft uitleg aan scholieren
Veerkracht  
Structurele samenwerking tussen maatschappelijke opvang en basisscholen werkt

Sinds 2019 loopt in Tilburg als eerste gemeente in Nederland een bijzondere samenwerking. Onder de naam ‘Handle with Care – Ruggensteun’ werken maatschappelijke opvang Traverse, het basisonderwijs en ouders structureel met elkaar samen. Deze samenwerking blijkt voor alle betrokkenen meerwaarde te hebben, aldus de evaluatie. Door ‘Handle with Care – Ruggensteun’ ontstaat een beter beeld van het kind, waardoor hij of zij optimale steun op maat ontvangt.

8 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
herhalen - meisje studeert
Meldcode  
De overeenkomst tussen hardlopen en de meldcode

Van herhalen en oefenen word je beter. Door regelmatig te trainen ─ of dat nou om de stappen van de meldcode gaat of om hardloopkilometers ─ bereik je een hoger niveau. Want ken jij die vijf stappen nog? En het afwegingskader? Gelukkig zijn er manieren om je kennis makkelijk op te frissen. Bijvoorbeeld door een herhaalcursus van Augeo te doen.

6 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
Langetermijngevolgen
Onderzoek  
Ernstige klachten door wat je vroeger hebt meegemaakt

Een kind dat op jonge leeftijd geweld of verwaarlozing meemaakt, kan daar ook later nog veel last van hebben. Sterker nog: als volwassene hebben ze aanzienlijk meer kans op een chronische lichamelijke ziekte, al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de VU en het Trimbos-instituut onder ruim 13.000 volwassenen.

30 augustus 2021, Augeo Foundation Lees meer
Webinar Praten met ouders
Wijkteams  
Webinar praten met ouders

Op donderdag 9 september 16.00 uur geeft ouderschaps- en communicatiedeskundige José Koster een webinar over praten met ouders en kinderen. Werk je in een wijkteam? Dan kun je gratis meedoen.

24 augustus 2021, Augeo Foundation Lees meer
Growing up safe - Sint-Maarten - Magazine
Magazine  
Kennis en ervaringen over aanpak kindermishandeling gedeeld op Sint Maarten

UNICEF NL helpt de regering van Sint Maarten al een aantal jaren om de signalering en aanpak van kindermishandeling en verwaarlozing te verbeteren. Augeo Foundation ondersteunt UNICEF NL en de aangestelde lokale projectleider op Sint Maarten met kennis en ervaring.

19 augustus 2021, Augeo Foundation Lees meer
Veerkracht  
Waarom wordt Cato zo snel driftig?

Cato (13 jaar) heeft bij het minste of geringste een woede-aanval. Maar hoe komt dit? En waarom trekt Anil (8 jaar) zich zo terug? Dit kan te maken hebben met stress. Stress hoort bij het leven. Maar waarom reageert het ene kind heel heftig op een stresssituatie, trekt de ander zich terug en merk je bij een ander helemaal niets?

19 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Hoe herken je signalen van achterlating en huwelijksdwang?
Aanpak huiselijk geweld  
Hoe herken je signalen van achterlating en huwelijksdwang?

Helaas wil het nog voorkomen dat (vaak jonge) mensen in het land van herkomst worden achtergelaten. Soms gaat dat samen met huwelijksdwang. Iemand wordt dan verplicht te trouwen, bijvoorbeeld door ouders of andere familieleden. Dit is strafbaar. Hoe herken je signalen van huwelijksdwang en achterlating? En wat kun je doen?

13 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Subjectief naar objectief
Aanpak kindermishandeling  
Van subjectief naar objectief

Regelmatig verschijnen onderzoeksrapporten en mediaberichten over gebrekkig feitenonderzoek en ondeugdelijke rapportage bij vermoedens van kindermishandeling. De discussie biedt genoeg voer voor verbeteringen, ook als je niet in de jeugdbescherming werkt. Wat kan jij hiermee als je met ouders en kinderen werkt en zorgen hebt over een opvoedsituatie?

8 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Wijkteams signaleren
Wijkteams  
Wijkteam-community: wat doe je met signalen?

In juni is de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gestart. In de maanden juli en augustus gaan we daarbij in op het thema ‘signaleren’ en dan vooral van de minder zichtbare vormen als emotionele verwaarlozing. Wat doe je met die signalen, hoe bespreek je je zorgen met je collega’s en eventueel met Veilig Thuis?

7 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kinderen in de kou - verdrietige jongen - 313x209
Aanpak kindermishandeling  
Kinderen staan zo ongelofelijk in de kou

Kwetsbare kinderen worden onvoldoende beschermd. Dat schrijven twee Inspecties samen in een landelijk rapport. De overheid neemt onvoldoende haar verantwoordelijkheid. Dat de situatie in de jeugdbescherming onaanvaardbaar is, vinden ook Defence for Children, KidsRights, Het Vergeten Kind, Augeo Foundation en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Ze roepen de Rijksoverheid op om verderstrekkende stelselverantwoordelijkheid te nemen.

6 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Augeo Magazine 24 - Door de ogen van jongeren
Magazine  
‘Ik had het gevoel dat ik als kind werd opgegeven’

Voor de nieuwste editie van Augeo Magazine vroegen we ‘onze’ jongeren van de Jongerentaskforce wat alle professionals die werken met kinderen móéten weten over kindermishandeling? De boodschap van de jongeren: zie ons, hoor ons en help ons! En juist nu, met de noodkreten vanuit jeugdzorg- en bescherming, is dit belangrijker dan ooit.

29 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Gesprekshandreiking helpt bij aanpak kindermishandeling

Soms is het best lastig om onderzoeksresultaten om te zetten in beleid of concrete acties. Daarom verscheen er een gesprekshandreiking naar aanleiding van het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. En die handreiking blijkt echt te helpen.

23 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kind met vader bij arts
Academy  
Zo blijf je alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Als professional in het ziekenhuis ontmoet je heel verschillende mensen. Ook slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld maakt veel impact op slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. Als ziekenhuisprofessional heb je de kans om signalen op te vangen van kinderen, volwassenen of ouderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je alert blijft op signalen?

16 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Jongerentaskforce  
‘Van sommige vragen kreeg ik tranen, maar ik ben blij dat ik mocht vertellen’

Het is de Week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Want wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed gaat én wat er beter moet? Precies, jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf! Zo deelt de Augeo Jongerentaskforce haar ervaringen om professionals te helpen bij de aanpak van kindermishandeling én laat ze onderzoek doen.

15 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Meisje leert schilderen bij haar wijkteam
Wijkteams  
22 juni: Webinar voor wijkteams 'Toepassen van de meldcode'

De nieuwe online Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld is vanaf begin deze maand actief. Op 22 juni van 16.00 – 17.00 uur is er een start-webinar voor alle deelnemers. Werk je in een wijkteam of werk je er regelmatig mee samen? Dan kun je gratis meedoen.

14 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Verwaarlozing van onderwijs: is dat kindermishandeling tijdens een lockdown?

Stichting KidsRights rekent het in de nieuwste kinderrechtenmonitor de Nederlandse overheid zwaar aan dat tijdens de coronacrisis schoolsluitingen zijn verlengd om ouders thuis te houden. Een gevolg zou toename van kindermishandeling zijn, naast de weerslag op de mentale gezondheid van veel kinderen. Op social media barst de discussie los: Kun je tijdens een lockdown “verwaarlozing van onderwijs” wel kindermishandeling noemen? Er werd toch niet meer gemeld? Bovendien, de overheid maakte toch noodopvang mogelijk? In dit artikel een aantal kanttekeningen bij deze discussie.

8 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
Pagination.cshtml