Augeo Actueel

herhalen - meisje studeert
Meldcode  
De overeenkomst tussen hardlopen en de meldcode

Van herhalen en oefenen word je beter. Door regelmatig te trainen ─ of dat nou om de stappen van de meldcode gaat of om hardloopkilometers ─ bereik je een hoger niveau. Want ken jij die vijf stappen nog? En het afwegingskader? Gelukkig zijn er manieren om je kennis makkelijk op te frissen. Bijvoorbeeld door een herhaalcursus van Augeo te doen.

6 september 2021, Augeo Foundation Lees meer
Langetermijngevolgen
Onderzoek  
Ernstige klachten door wat je vroeger hebt meegemaakt

Een kind dat op jonge leeftijd geweld of verwaarlozing meemaakt, kan daar ook later nog veel last van hebben. Sterker nog: als volwassene hebben ze aanzienlijk meer kans op een chronische lichamelijke ziekte, al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de VU en het Trimbos-instituut onder ruim 13.000 volwassenen.

30 augustus 2021, Augeo Foundation Lees meer
Webinar Praten met ouders
Wijkteams  
Webinar praten met ouders

Op donderdag 9 september 16.00 uur geeft ouderschaps- en communicatiedeskundige José Koster een webinar over praten met ouders en kinderen. Werk je in een wijkteam? Dan kun je gratis meedoen.

24 augustus 2021, Augeo Foundation Lees meer
Growing up safe - Sint-Maarten - Magazine
Magazine  
Kennis en ervaringen over aanpak kindermishandeling gedeeld op Sint Maarten

UNICEF NL helpt de regering van Sint Maarten al een aantal jaren om de signalering en aanpak van kindermishandeling en verwaarlozing te verbeteren. Augeo Foundation ondersteunt UNICEF NL en de aangestelde lokale projectleider op Sint Maarten met kennis en ervaring.

19 augustus 2021, Augeo Foundation Lees meer
Veerkracht  
Waarom wordt Cato zo snel driftig?

Cato (13 jaar) heeft bij het minste of geringste een woede-aanval. Maar hoe komt dit? En waarom trekt Anil (8 jaar) zich zo terug? Dit kan te maken hebben met stress. Stress hoort bij het leven. Maar waarom reageert het ene kind heel heftig op een stresssituatie, trekt de ander zich terug en merk je bij een ander helemaal niets?

19 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Hoe herken je signalen van achterlating en huwelijksdwang?
Aanpak huiselijk geweld  
Hoe herken je signalen van achterlating en huwelijksdwang?

Helaas wil het nog voorkomen dat (vaak jonge) mensen in het land van herkomst worden achtergelaten. Soms gaat dat samen met huwelijksdwang. Iemand wordt dan verplicht te trouwen, bijvoorbeeld door ouders of andere familieleden. Dit is strafbaar. Hoe herken je signalen van huwelijksdwang en achterlating? En wat kun je doen?

13 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Subjectief naar objectief
Aanpak kindermishandeling  
Van subjectief naar objectief

Regelmatig verschijnen onderzoeksrapporten en mediaberichten over gebrekkig feitenonderzoek en ondeugdelijke rapportage bij vermoedens van kindermishandeling. De discussie biedt genoeg voer voor verbeteringen, ook als je niet in de jeugdbescherming werkt. Wat kan jij hiermee als je met ouders en kinderen werkt en zorgen hebt over een opvoedsituatie?

8 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Wijkteams signaleren
Wijkteams  
Wijkteam-community: wat doe je met signalen?

In juni is de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gestart. In de maanden juli en augustus gaan we daarbij in op het thema ‘signaleren’ en dan vooral van de minder zichtbare vormen als emotionele verwaarlozing. Wat doe je met die signalen, hoe bespreek je je zorgen met je collega’s en eventueel met Veilig Thuis?

7 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kinderen in de kou - verdrietige jongen - 313x209
Aanpak kindermishandeling  
Kinderen staan zo ongelofelijk in de kou

Kwetsbare kinderen worden onvoldoende beschermd. Dat schrijven twee Inspecties samen in een landelijk rapport. De overheid neemt onvoldoende haar verantwoordelijkheid. Dat de situatie in de jeugdbescherming onaanvaardbaar is, vinden ook Defence for Children, KidsRights, Het Vergeten Kind, Augeo Foundation en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Ze roepen de Rijksoverheid op om verderstrekkende stelselverantwoordelijkheid te nemen.

6 juli 2021, Augeo Foundation Lees meer
Augeo Magazine 24 - Door de ogen van jongeren
Magazine  
‘Ik had het gevoel dat ik als kind werd opgegeven’

Voor de nieuwste editie van Augeo Magazine vroegen we ‘onze’ jongeren van de Jongerentaskforce wat alle professionals die werken met kinderen móéten weten over kindermishandeling? De boodschap van de jongeren: zie ons, hoor ons en help ons! En juist nu, met de noodkreten vanuit jeugdzorg- en bescherming, is dit belangrijker dan ooit.

29 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Gesprekshandreiking helpt bij aanpak kindermishandeling

Soms is het best lastig om onderzoeksresultaten om te zetten in beleid of concrete acties. Daarom verscheen er een gesprekshandreiking naar aanleiding van het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. En die handreiking blijkt echt te helpen.

23 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kind met vader bij arts
Academy  
Zo blijf je alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Als professional in het ziekenhuis ontmoet je heel verschillende mensen. Ook slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld maakt veel impact op slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. Als ziekenhuisprofessional heb je de kans om signalen op te vangen van kinderen, volwassenen of ouderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je alert blijft op signalen?

16 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Jongerentaskforce  
‘Van sommige vragen kreeg ik tranen, maar ik ben blij dat ik mocht vertellen’

Het is de Week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Want wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed gaat én wat er beter moet? Precies, jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf! Zo deelt de Augeo Jongerentaskforce haar ervaringen om professionals te helpen bij de aanpak van kindermishandeling én laat ze onderzoek doen.

15 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Meisje leert schilderen bij haar wijkteam
Wijkteams  
22 juni: Webinar voor wijkteams 'Toepassen van de meldcode'

De nieuwe online Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld is vanaf begin deze maand actief. Op 22 juni van 16.00 – 17.00 uur is er een start-webinar voor alle deelnemers. Werk je in een wijkteam of werk je er regelmatig mee samen? Dan kun je gratis meedoen.

14 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Verwaarlozing van onderwijs: is dat kindermishandeling tijdens een lockdown?

Stichting KidsRights rekent het in de nieuwste kinderrechtenmonitor de Nederlandse overheid zwaar aan dat tijdens de coronacrisis schoolsluitingen zijn verlengd om ouders thuis te houden. Een gevolg zou toename van kindermishandeling zijn, naast de weerslag op de mentale gezondheid van veel kinderen. Op social media barst de discussie los: Kun je tijdens een lockdown “verwaarlozing van onderwijs” wel kindermishandeling noemen? Er werd toch niet meer gemeld? Bovendien, de overheid maakte toch noodopvang mogelijk? In dit artikel een aantal kanttekeningen bij deze discussie.

8 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Leren les klas
Magazine  
Nieuw! Online magazine: Lesgeven over huiselijk geweld

Het nieuwe Meldcode Magazine is speciaal voor docenten in het beroepsonderwijs. Het gaat over lesgeven over huiselijk geweld. Hoe geef je inspirerend les over dit lastige, maar zo ontzettend belangrijke thema? Juist docenten kunnen hierbij echt een verschil maken voor de toekomstige professionals.

7 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Doe mee met de Wijkteam-community
Wijkteams  
Doe mee met de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

De Wijkteam-community Aanpak kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een online scholings- en informatiecampagne speciaal voor wijkteams en loopt tot eind van dit jaar. Het doel is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode, het werken aan veiligheid in gezinnen en onderlinge ervaringsuitwisseling te bevorderen.

1 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Screenshot Expeditie Veerkracht
Veerkracht  
Door veerkracht kan het kinderbrein aan leren toekomen

Expeditie Veerkracht, het initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, trapte af met een webinar. Vier experts spraken onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld over het belang van veerkrachtontwikkeling en de rol van bassischolen en bso’s daarbij. De boodschap: ‘Besteed vanaf nu structureel aandacht aan veerkracht op school en bso.’

27 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Documentaire - Zij lijkt het probleem te zijn
Aanpak huiselijk geweld  
Documentaire over psychisch geweld

Psychisch geweld is een vorm van (ex)partnergeweld en kindermishandeling die veel voorkomt maar relatief onzichtbaar is. De educatieve film ‘Zij lijkt het probleem te zijn’ van documentairemaker Sanne te Pas laat zien hoe dit geweld ontstaat, hoe je het signaleert en wat er aan te doen is

25 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Van gezinsdrama naar beschermingscode - illustratie
Meldcode  
Professionals op Aruba sneller en beter in actie als kinderen onveilig zijn

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). In de naam zitten de woorden bescherming en veiligheid en dat is precies waar het bij dit stappenplan om gaat.

11 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Pagination.cshtml