Augeo Actueel

Ben jij een veerkracht-virtuoos?
Veerkracht  
Ben jij een veerkracht-virtuoos?

‘Veerkracht’, het lijkt wel een nieuw modewoord. Je hoort het te pas en te onpas. Maar wat weet jij als professional eigenlijk over veerkracht? Met deze test kom je er snel achter.

8 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Ingrijpende ervaringen
Onderzoek  
Onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)

Vandaag starten de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen. En jij kan hieraan meewerken! Veel professionals die werken met kinderen en ouders zijn bekend met de langetermijngevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Maar wat weten jongeren en ouders hierover?

7 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Rol van ouders bij ACES
Aanpak kindermishandeling  
De rol van ouders bij het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen? Welke rol spelen ouders daarin? En hoe zit het met ouders die zelf ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt? Een informatieve infographic geeft inzicht.

3 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Geen enkel kind meer in de gesloten jeugdzorg? | Meisje kijkt treurig door het raam
Aanpak kindermishandeling  
Geen enkel kind meer in de gesloten jeugdzorg?

Er is veel te doen over de gesloten jeugdzorg. Het Vergeten Kind vraagt, samen met ervaringsdeskundige jongeren, om deze vorm van hulp te stoppen. Ook Augeo Foundation denkt mee over de vraag wat hiervoor nodig is op het symposium: ‘Gesloten Jeugdzorg’. Onze inbreng? Als je gesloten jeugdzorg wilt stoppen, zul je veel eerder en veel betere (trauma)hulp moeten bieden bij ingrijpende misbruik- en mishandelingservaringen. Dat start bij het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van kinderen en gezinnen waar deze problemen spelen.

27 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Ouderbijeenkomsten
Aanpak kindermishandeling  
Ouderbijeenkomsten helpen ouders bij het verbeteren van de situatie voor hun kinderen

Alle ouders willen het beste voor hun kind. Toch kunnen zij er in stressvolle situaties vaak te weinig zijn voor een kind. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn in de relatie of omdat er geweld wordt gebruikt. Ouderbijeenkomsten kunnen ouders helpen om beter te begrijpen welk effect stress en onveiligheid hebben op kinderen en hoe ze de situatie kunnen verbeteren.

24 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Actueelbericht uithuisplaatsing
Aanpak kindermishandeling  
Vaak geen juiste hulp bij uithuisplaatsing; zó krijg je meer inzicht

Kinderen en ouders krijgen vaak niet de juiste hulp of steun bij (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Defence for Children. Nog te vaak is de analyse van onveiligheid en achterliggende gezinsproblemen onvoldoende. Dan is het onmogelijk goede en passende hulp te verlenen. Dit sluit naadloos aan bij de conclusies van ons eerdere Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ onder gezinnen waar onveiligheid dreigt, maar vaak (nog) geen sprake is van uithuisplaatsing. Hoe krijg je meer inzicht in de problemen die spelen en hoe kun je wel de juiste hulp bieden?

18 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Hoe voelen jongeren zich?
Jongerentaskforce  
Blue Monday: hoe voelen jongeren zich?

Deprimaandag, oftewel ‘Blue Monday’ is volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall de dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Maar wat als je je veel vaker somber voelt? Wat kan jij, als professional, doen als je te maken hebt met kinderen of jongeren die zich depressief voelen, of die depressieve ouders hebben?

17 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Augeo Magazine 26 - Veerkracht
Magazine  
Veerkracht-special: 8 artikelen over onderzoek, ervaringen en wat jíj kan doen

Stress en tegenslag horen bij het leven. Wie van jongs af leert daar goed mee om te gaan, ontwikkelt veerkracht. Kinderen die thuis onveilig opgroeien hebben er extra steun en begeleiding bij nodig – van een betrouwbare volwassene. Hoe je dat doet? Daarover gaat de nieuwste editie van Augeo Magazine.

13 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Belang van open scholen
Aanpak kindermishandeling  
Zet de belangen van kinderen voorop: open de scholen na de kerstvakantie

Onderwijs is geen aan- en uitknop. Open de scholen direct na de kerstvakantie en zet de belangen van kinderen echt voorop. Dat roepen wij op met 60 organisaties. Onderwijs is essentieel voor een goede ontwikkeling.

31 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Help, een ouder wordt boos of verdrietig
Aanpak huiselijk geweld  
Help! Een ouder wordt boos of verdrietig

Praten met ouders over zorgen over hun kind is misschien wel de moeilijkste stap binnen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe doe je dat zorgvuldig en respectvol? En wat doe je als de emoties hoog oplopen en een ouder verdrietig wordt of boos?

16 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Augeo wenst je fijne feestdagen
 
Augeo wenst je fijne feestdagen

Dankjewel juf, kraamverzorgende, wethouder, kinderarts, vrijwilliger, wijkteammedewerker, aandachtfunctionaris en al die anderen die werken met kinderen en gezinnen. Doordat jij écht luistert, ziet en steun biedt, maakte jij ook in 2021 weer het verschil voor kinderen en gezinnen. We wensen je hele fijne feestdagen!

15 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Ode aan ouders
Aanpak kindermishandeling  
Ode aan ouders: aandacht voor het belang van veilig opgroeien

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Een gezonde start en steun voor ouders en verzorgers ─ juist tijdens de eerste 1.000 dagen ─ is daarbij enorm belangrijk. Augeo zet zich daarom in voor de landelijke campagne ‘Ode aan ouders’ van het programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen*. Vanaf deze week is er extra aandacht voor het belang van veilig opgroeien.

13 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Les in levenskunde
Veerkracht  
‘Ik heb geleerd hoe je geluk moet doorgeven en dat is super belangrijk’

Ruim 600 kinderen van basisscholen in Den Haag kregen les in ‘Levenskunde’. Zij gingen aan de slag met de Gelukskoffer. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn enorm enthousiast.

9 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Special Huisartsenzorg Augeo Magazine
Aanpak kindermishandeling  
Magazine over de rol van de huisartsenzorg bij kindermishandeling

Soms vermoed je als huisarts, praktijkondersteuner, triagist of huisartsassistent dat het in een gezin niet goed gaat. Om signalen te interpreteren en actie te ondernemen, is samenwerking broodnodig. Niet alleen binnen, maar ook buiten de huisartsenpraktijk, met wijkteam, school, Veilig Thuis, JGZ en anderen. De speciale huisartsenspecial van Augeo Magazine biedt hiervoor inspiratie en tips en achtergrondinformatie.

3 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Handle with Care Ruggensteun convenant 2021
Handle with Care  
‘Een veilige omgeving voor onze kinderen moeten we gezamenlijk oppakken’

De samenwerking tussen maatschappelijke opvang Traverse en Tilburgse basisscholen is uitgebreid en structureel. Alle basisscholen die vallen onder het schoolbestuur van T-PrimaiR werken samen in het programma Handle With Care - Ruggensteun. Hierin is geregeld dat kinderen die met hun ouders door Traverse worden begeleid steun op maat krijgen, zowel in de maatschappelijke opvang als op school.

30 november 2021, Augeo Foundation Lees meer
25 november in de bioscoop: Un Monde - Is het schoolplein wel zo veilig?
Veerkracht  
Is het schoolplein wel zo veilig?

Vanaf 25 november is de film ‘Un Monde’ in de bioscopen te zien is. De film gaat over weerbaarheid en (on)veiligheid op de speelplaats van een basisschool. Het is verteld vanuit het perspectief van de zesjarige Nora, en laat je voelen hoe het is om als kind voor het eerst op eigen benen te moeten staan.

24 november 2021, Augeo Foundation Lees meer
cursus kind centraal
 
Succesvolle oefeningen van Kind Centraal nu gebundeld

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Maar hoe betrek je het kind nu écht en waarom is dat zo belangrijk? In het najaar van 2020 lanceerden we de succesvolle campagne ‘Kind Centraal’. De zes oefeningen daarvan en alle informatie staan nu handig bij elkaar. Dus ga aan de slag!

17 november 2021, Augeo Foundation Lees meer
Gespreksoefeningen
Academy  
‘Hoe ga ik het gesprek aan als ik vermoed dat er iets aan de hand is?’

Veel professionals vinden het lastig of spannend om vermoedens van een onveilige gezinssituatie te bespreken met de ouders en/of het kind. Gelukkig kun je dit soort lastige gesprekken oefenen. Hoe ga je open en onbevooroordeeld zo’n gesprek in? Hoe ga je om met emoties of agressie? Hoe vraag je door?

15 november 2021, Augeo Foundation Lees meer
7 onderzoeken
Magazine  
7 Onderzoeken belicht in speciale editie van Augeo Magazine

Recent zijn er ontzettend interessante onderzoeken gedaan op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Stuk voor stuk zijn ze relevant voor iedereen die werkt met kinderen en hun ouders. Van kraamhulp tot jeugd ggz-medewerker, van leerkracht tot arts op de spoedeisende hulp. Alleen is die wetenschappelijke taal vaak taai en ingewikkeld. Daar brengt de nieuwe special van Augeo Magazine verandering in!

12 november 2021, Augeo Foundation Lees meer
Hoe implementeer je veerkracht?
Expeditie Veerkracht  
Hoe implementeer je veerkracht op school en bso?

Wil jij op jouw school of bso meer aandacht besteden aan veerkracht en weet je niet goed hoe? Of ben je er wel mee bezig, maar mis je praktische handvatten? Augeo Foundation en Stichting Kinderpostzegels organiseren hierover een interactief webinar op maandag 22 november van 15.30 – 17.15 uur.

9 november 2021, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
Pagination.cshtml