Augeo Actueel

Kind en scheiding - Augeo magazine
Magazine  
Themanummer: Kind & scheiding

Jaarlijks krijgen zo’n 80.000 minderjarige kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Bij 1 op de 5 gaat het om een complexe scheiding. Hoe kun je als professional deze kinderen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen? De nieuwste editie van Augeo Magazine staat boordevol informatie, ervaringen en handige tips.

16 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Wees alerter op kindermishandeling
Aanpak kindermishandeling  
Ziekenhuizen: wees alerter op kindermishandeling bij ernstig letsel

Voor het eerst werd in de grote Nederlandse ziekenhuizen onderzocht hoe vaak er sprake is van kindermishandeling bij kinderen met ernstig letsel. Kindermishandeling en verwaarlozing komen vaker voor dan gedacht, ontdekte Marie-Louise Loos, vooral onder de jongste kinderen.

13 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Feiten en cijfers of seksueel geweld tegen kinderen
Aanpak kindermishandeling  
Feiten en cijfers over seksueel geweld tegen kinderen

Hoe vaak komt seksueel geweld tegen kinderen eigenlijk voor? Wat verstaan we er onder? En wat kunnen professionals die werken met kinderen doen? Vaak is er schaamte of angst bij de slachtoffers. Een derde van de kinderen vertelt niemand over het seksueel geweld. Wanneer een slachtoffer wel iemand over het misbruik vertelt, dan is dat vaak aan een leeftijdsgenoot.

7 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
Preventie shakenbabysyndroom
Aanpak huiselijk geweld  
‘Niet schudden, breekbaar’ – kindermishandeling bij baby’s

Wist je dat een baby de eerste zes weken gemiddeld 2 tot 2,5 uur huilt per dag? Gemiddeld, dus het kan nog veel meer zijn. Er bestaat een kans dat ouders uit frustratie en onmacht hun baby gaan schudden, smoren of slaan. Dat kan leiden tot zeer ernstige schade bij de baby: het shakenbabysyndroom. Professionals die werken met ouders en jonge kinderen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen hiervan.

1 juni 2022, Augeo Foundation Lees meer
lichamelijk letsel bij vermoedens van kindermishandeling herkennen
Aanpak huiselijk geweld  
Nieuwe cursussen lichamelijk letsel bij vermoedens van kindermishandeling

Een blauwe plek bij een kind is niets raars. Maar wat als er meer aan de hand is en er een vermoeden is van kindermishandeling? Dan is het belangrijk om te weten welke letsels er zijn en hoe en wanneer deze veroorzaakt kunnen zijn. De nieuwe online cursussen van Augeo Foundation bieden forensisch professionals op een beeldende en interactieve wijze de benodigde handvatten om huidafwijkingen en lichamelijke letsels bij kinderen te herkennen, te duiden, hierover te rapporteren en het relevante juridisch kader te overzien.

31 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar aandachtsfunctionarissen
Webinar  
Webinar ervaringen Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling

Op donderdag 23 juni van 14.30 – 16.00 uur organiseert Augeo Foundation een webinar over de eerste ervaringen met het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK). Het is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen in ziekenhuizen.

30 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar gespreksvoering
Webinar  
Webinar gespreksvoering: ‘Hoe ga je met ouders in gesprek bij zorgen over de veiligheid in het gezin’

Dit webinar over gespreksvoering is bedoeld voor professionals die in hun werk regelmatig het gesprek aangaan ouders bij zorgen over de veiligheid van kinderen thuis. Denk hierbij aan praktijkondersteuners huisarts (POH GGZ, POH Jeugd), aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld, professionals in de wijkteams en de jeugdhulpverleners.

25 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
Materiaal vluchtelingenkinderen
Academy  
Deze materialen helpen professionals bij hun steun aan vluchtelingen

Professionals die werken met vluchtelingen, lopen er vaak tegenaan dat de taal een probleem is. Materialen die helpen om in gesprek te gaan of iets uit te leggen, zijn er wel, maar die zijn meestal in het Nederlands. Augeo Foundation heeft nu animaties, cursussen en tips beschikbaar gemaakt in verschillende talen als Engels, Oekraïens en Russisch. De Oekraïense animatie over Window of tolerance is al meer dan 12.000 keer bekeken

23 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
Deel jouw ervaringen met de meldcode
Meldcode  
Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

Alle professionals die werken met kinderen en/of ouders zijn verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitvoering kan in de praktijk best lastig zijn, ook omdat professionals er (gelukkig) niet allemaal dagelijks mee te maken hebben. Daarom start Augeo Foundation een nieuw project, in opdracht van het Ministerie van VWS, waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s en échte casussen uit de praktijk. Het doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode, en professionals helpen bij het nog beter toepassen ervan.

16 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
jonge mantelzorger
Aanpak huiselijk geweld  
5 tips voor kinderen die mantelzorger zijn

Eén op de vijf kinderen en jongeren groeit op met een vader, moeder of ander gezinslid die langdurig ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. De kinderen nemen vaak taken op zich die horen bij hun ouders. We noemen ze ‘jonge mantelzorgers’.

11 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
gastles JTF
Jongerentaskforce  
Gastles van Augeo Jongerentaskforce bij de Hogeschool Utrecht

Onlangs gaf de Augeo Jongerentaskforce (JTF) een gastles bij de PABO van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van het blended scholingsprogramma ‘Leren signaleren’ van Augeo Foundation. In de gastles koppelen de jongeren hun eigen ervaringen met onveilig opgroeien aan veerkracht, en ze vertellen hoe ze zijn gekomen waar ze nu staan. Evelijn, zelf lid van de JTF, deed verslag.

4 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
Animatie Rol gender en huiselijk geweld
Aanpak huiselijk geweld  
Animatie over de rol van gender bij huiselijk geweld

Een vorm van huiselijk geweld is partnergeweld. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier het slachtoffer van zijn. Wel is het zo dat vrouwen zes keer vaker slachtoffer zijn van ernstig partnergeweld dan mannen. Deze animatie gaat in op het verband tussen gender en huiselijk geweld en het belang van gendersensitief werken.

2 mei 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar gesprek met ouders
Webinar  
Webinar - Hoe ga je het gesprek aan met ouders over je zorgen?

Wanneer je je zorgen maakt over een kind vanwege een vermoeden van een onveilige thuissituatie, dan is het belangrijk dat je dit met ouders bespreekt. Maar hoe doe je dat? Daarover organiseert Augeo Foundation een webinar. Het is met name bedoeld voor professionals die niet dagelijks in gesprek zijn met ouders over zorgen over de thuissituatie. Denk daarbij aan professionals in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en bij de gemeente.

26 april 2022, Augeo Foundation Lees meer
Augeo Magazine Gelijke kansen
Magazine  
Augeo Magazine 27 - Gelijke kansen

Kinderen die thuis onveilig opgroeien blijken niet dezelfde kansen te hebben als kinderen uit andere gezinnen. De plek van iemands wieg kun je niet veranderen. Maar professionals kunnen wel een rol spelen in het opheffen van die ongelijkheid. Hoe? Daarover gaat het nieuwste nummer van Augeo Magazine.

25 april 2022, Augeo Foundation Lees meer
Pesten op school
Aanpak kindermishandeling  
Hoe kun je pesten effectief aanpakken?

Ieder kind wordt weleens geplaagd. Dat is niet per se leuk, maar het kwetst je niet en is niet iets structureels. Pesten is een ander verhaal. Wat kun jij hier aan doen als leerkracht of docent? Ken je de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van pesten? En weet je hoe je dit bespreekbaar maakt?

14 april 2022, Augeo Foundation Lees meer
Oekraiense versie Window of Tolerance
 
Animatie in Oekraïens helpt om met vluchtelingen te praten over stress

Deze animatie legt uit wat de impact van stress kan zijn op een kind. Wat langdurige stress kan doen met de ontwikkeling van de hersenen. En hoe professionals of de ouders de kinderen kunnen helpen bij het omgaan met deze stress. Het is een fijn hulpmiddel bij gesprekken met ouders en kinderen. De animatie is er nu ook in het Russisch en Oekraïens.

7 april 2022, Augeo Foundation Lees meer
mental box
Veerkracht  
Platform The Mental Box boordevol materialen om veerkracht te versterken

The Mental Box is een online platform voor professionals die werken met kinderen en gezinnen die te maken hebben met moeilijke omstandigheden. Op dit platform kan je meer dan tweehonderd materialen downloaden en bekijken, om de veerkracht van kinderen te versterken. Hier lees je hoe dat werkt.

5 april 2022, Augeo Foundation Lees meer
Sociaal-emotionele vaardigheden
Veerkracht  
Waarom is het zo belangrijk dat je sociaal-emotionele vaardigheden leert op school?

School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Door te leren rekenen en schrijven, én door te leren met zichzelf en de ander om te gaan. De nadruk in het onderwijs ligt nu vooral op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. Dat is zonde, want meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op.

29 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
Mentale gezondheid en het effect van ingrijpende jeugdervaringen
Aanpak huiselijk geweld  
Ingrijpende jeugdervaringen kunnen ziekten veroorzaken

Ingrijpende jeugdervaringen kunnen een enorme impact hebben op de gezondheid en levensloop van een kind. Een voorbeeld: iemand met 4 of meer van die ervaringen heeft 2,4 keer zoveel kans op een herseninfarct en 4,6 keer zoveel kans op een (chronische) depressie, dan iemand zonder die ingrijpende jeugdervaringen.

23 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
La Mif
Jeugdzorg  
Filmtip: La Mif

Vanaf 24 maart is de film La Mif in de bioscoop. La Mif, te vertalen als De Fam., vertelt het verhaal van zeven jonge vrouwen die samenwonen onder hetzelfde dak, als een familie, zonder dat ze daar zelf voor kozen. Het geeft de complexiteit van opgroeien in de jeugdzorg op een eerlijke en energieke manier weer en laat zien hoe complex de rol van begeleider is.

22 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Pagination.cshtml