Augeo Actueel

lessen levenskunde
Veerkracht  
Veerkracht versterken bij kinderen en jongeren in kwetsbare wijken door Levenskunde

Hoe ga je als kind om met tegenslag en ingrijpende gebeurtenissen? Speciale lessen, gericht op het versterken van veerkracht, kunnen daarbij helpen. Het project Levenskunde van Augeo Foundation zet in op het versterken van veerkracht van kinderen, met name op scholen in kwetsbare wijken. Veerkracht is daarbij overigens meer dan een les, het is onderdeel van de visie op onderwijs dat door de hele school gedragen wordt.

31 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Animaties psycho educatie
Trauma en stress  
Animaties die helpen bij gesprekken met kinderen met traumatische ervaringen

Bij kinderen of jongeren die te maken hebben (gehad) met langdurige stress of traumatische ervaringen kan psycho-educatie helpen. Dit is een uitleg over hoe wat ze hebben meegemaakt, hun gedrag en emoties beïnvloedt. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. Augeo Foundation ontwikkelt hiervoor een aantal animaties. De eerste twee zijn nu gereed.

27 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar 17 november 2022
Webinar  
Webinar: Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien

Op donderdag 17 november van 16.00 – 17.00 uur, in de week tegen kindermishandeling, is er een gratis online webinar ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien’.

20 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Veerkracht  
Interactieve animatie ‘Visie op Veerkracht’

Hoe komt het dat sommige kinderen, ondanks een opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen in hun thuissituatie, er – soms met vallen en opstaan - weer bovenop komen en opgroeien tot gezonde volwassenen? Terwijl anderen hun leven lang last houden van pijnlijke herinneringen en allerlei lichamelijke en geestelijke klachten krijgen? Dat wordt duidelijk in deze interactieve animatie.

18 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Kindvriendelijke versie van rapport VN-Kinderrechtencomité

Iedere vijf jaar voelt het VN-Kinderrechtencomité Nederland aan de tand over kinderrechten. Ondanks vooruitgang ten opzichte van vijf jaar geleden, valt er nog veel te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief vertaalde de aanbevelingen van het VN-Comité en liet jongeren meeschrijven aan een kindvriendelijke uitgave.

11 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Maak het verschil, durf ernaar te vragen

Jeroen werd door allebei zijn ouders mishandeld. Zijn boodschap: ‘Durf ernaar te vragen. Probeer contact te maken. Vraag hoe het is. Niet één keer, maar vaker. Dat kan je de held maken van die persoon.’ Maar hoe kun je dat dan doen?

5 oktober 2022, Augeo Foundation Lees meer
Judo-en
Veerkracht  
‘Juf, wanneer heb ik weer judo?’

De Rotterdamse Jacobusschool in Rotterdam staat in de wijk Meeuwenplaat. Meer dan tachtig procent van de kinderen op deze school groeit op in armoede. De school organiseert voor alle leerlingen sportactiviteiten na schooltijd. Het idee daarachter is dat sporten kan helpen om de veerkracht van de kinderen te versterken. De leerkrachten, de ouders én de kinderen zelf zijn enthousiast!

28 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Armoede – Zó kun jij kinderen steunen
Trauma en stress  
Armoede – Zó kun jij kinderen steunen

Kinderen die niet kunnen trakteren als ze jarig zijn, soms zelfs zonder ontbijt naar school komen, of waarvan de ouders geen nieuwe kleren voor ze kunnen kopen. Ondanks het aangekondigde koopkrachtpakket komen volgens het Centraal Planbureau naar verwachting 830.000 mensen onder de armoedegrens terecht. Armoede heeft áltijd effect op de kinderen, hoe goed ouders hun best ook doen. Gelukkig kunnen professionals in primair onderwijs en de kinderopvang écht wat doen voor deze kinderen en hun ouders!

26 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Veerkracht  
Luistertip: podcast ‘Niet alleen ziek’

Eén op de tien scholieren van twaalf tot en met zestien jaar woont samen met een langdurig zieke ouder. Hoe is het om op te groeien met een chronisch vader of moeder? Hoe beïnvloedt dat je leven? En praten kinderen hierover met hun ouders?

22 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
LVAK - De meldcode zou een gewoon onderwerp van gesprek moeten zijn - Groep jonge kinderen kijken tevreden.
Meldcode  
De aandachtsfunctionaris: voor iedereen die werkt met de meldcode

De LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, bestaat dit najaar 10 jaar. Tea Hol, directeur LVAK: ‘We trekken al 10 jaar de kar om te zorgen dat beroepskrachten die met de meldcode moeten werken terecht kunnen bij een deskundige aandachtsfunctionaris. We bereiken steeds meer mensen. En daarmee indirect ook de slachtoffers van huiselijk.’ Weet jij precies wat een aandachtsfunctionaris is en waarom die belangrijk is?

19 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
8 tips voor positieve jeugdervaringen
Trauma en stress  
8 interventies die helpen bij ingrijpende jeugdervaringen

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen (ACE’s), kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Dat hoeft niet, maar kan wel. Ze hebben een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl, ernstige ziektes en chronische aandoeningen. Wat kun je als professional met de kennis over ingrijpende jeugdervaringen? En wat werkt in het voorkómen ervan?

14 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Webinar  
Webinar Werken met de meldcode kindermishandeling voor Voortgezet Onderwijs

Op donderdag 29 september van 16.00 – 17.00 uur is er een gratis webinar over Werken met de meldcode en het herkennen van signalen van kindermishandeling. Dit webinar is bedoeld voor mentoren, docenten, zorgcoördinatoren en andere professionals in het voortgezet onderwijs. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. Bij sommige jongeren gaat het niet goed thuis. Wat kan jij als docent voor hen betekenen?

12 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Jeugdzorg  
Zorg kwetsbare kinderen schiet ernstig tekort

Op 7 september 2022 is de evaluatie van de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de zorg voor kwetsbare kinderen ernstig tekortschiet door problemen in de jeugdzorg. Volgens onderzoekers van Universiteit Leiden, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), moet er direct actie genomen worden door de Tweede Kamer en het kabinet.

8 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Docent beroepsonderwijs
Webinar  
Hoe geef je eigenlijk goed les over huiselijk geweld?

Een van de onderwerpen die aan de orde komt op een zorg-, agogische of pedagogische opleiding is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe geef je daar goed les over? Wat komt er bij kijken, waar moet je rekening mee houden? Daarover gaat het webinar ‘Lesgeven over huiselijk geweld in het Beroepsonderwijs’ op 20 september van 16.00 – 17.00 uur.

2 september 2022, Augeo Foundation Lees meer
Trauma en stress  
Kijktip: Traumaspecialist Bessel van der Kolk in Zomergasten

Op zondag 28 augustus is Bessel van der Kolk te zien in het tv-programma Zomergasten. Hij is een van de meest vooraanstaande psychiaters ter wereld op het gebied van trauma. Al veertig jaar werkt hij met mensen die op allerlei manieren met trauma leven.

24 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Slachtoffers van seksueel geweld of uitbuiting steunen? Breder kijken is noodzakelijk

Het meemaken van seksueel geweld heeft vaak grote impact op het leven van slachtoffers. Veel onderzoek richt zich op de gevolgen van seksueel geweld. Om slachtoffers zo snel en zo passend mogelijk hulp te kunnen bieden is het net zo belangrijk om zicht te hebben op wat er in hun levens speelt voordat zij seksueel geweld of seksuele uitbuiting meemaken.

23 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Onderzoek  
Steeds meer ouders uit elkaar; wat betekent dat voor de kinderen?

Het aantal echtscheidingen daalt al zeven jaar op rij. Toch stijgt het aantal ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat. Steeds meer stellen wonen ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS. Wat betekent scheiding voor de kinderen? En wat is er bekend over de inzet van jeugdzorg nadat ouders uit elkaar zijn gegaan?

18 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kinderrechtencollectief
Aanpak kindermishandeling  
Hoe kun je kinderen goed betrekken bij beslissingen die hen aangaan?

In artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van kinderen staat dat alle kinderen het recht hebben hun mening te geven over belangrijke beslissingen die hen aangaan. Hun mening moet bovendien serieus genomen worden. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

11 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Sociale steun inzetten
Veerkracht  
Hoe zet je sociale steun in?

Dat de steun van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en ouders ontzettend belangrijk is, weten we. Ook dat de inzet van vrijwilligers heel waardevol kan zijn. Toch wordt dit nog lang niet altijd ingezet bij de hulp aan gezinnen. De nieuwe handreiking van Zorg voor de jeugd kan helpen.

2 augustus 2022, Augeo Foundation Lees meer
Kinderfonds zomer 2022
Kinderfonds  
‘Wat een feestje voor het gezin!’

Het Augeo Kinderfonds geeft steun aan kinderen die extra kwetsbaar zijn en bekend zijn bij de jeugdhulpverlening. Jeugdbeschermers kunnen dankzij het Kinderfonds iets uitzoeken voor de kinderen die het het hardst nodig hebben. Niet alleen fijn voor de kinderen en ouders, óók voor de jeugdbeschermers die een mooi positief contactmoment hebben.

25 juli 2022, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
Pagination.cshtml