Augeo Actueel

 
Hoe herken je verwaarlozing?

Verwaarloosde kinderen worden niet alleen door hun ouders, maar ook door professionals over het hoofd gezien. Hoe herken je verwaarlozing? En hoe voorkom je ernstige schade bij kinderen? Je leest er alles over in deze nieuwe editie van Augeo magazine.

10 maart 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Arme kinderen doen niet mee

Armoede is geen oorzaak van kindermishandeling, maar armoede is wel een risicofactor. Stress en onmacht kunnen zich uiten in huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is het goed dat jij als professional armoede herkent en alert bent. Hoe herken je armoede? En wat kun je doen?

4 maart 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe willen jongeren betrokken worden in hun proces met Veilig Thuis?

Hoe willen jongeren betrokken worden in hun proces met Veilig Thuis? Die vraag werd door leden van de Jongerentaskforce onderzocht. Daarvoor gingen ze met jongeren zelf in gesprek.

27 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Huiselijk geweld op tv

Er zijn twee nieuwe tv-programma’s over kindermishandeling en huiselijk geweld: de documentaire-reeks ‘Als je eens wist’ en de serie ‘Olcay & huiselijk geweld’. Heftige programma’s voor een breed publiek.

25 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Wat doen we aan wachtlijsten in de Jeugdzorg?

Fleur zit in de Jongerentaskforce van Augeo Foundation. Zij had als kind te maken met jeugdzorg, en heeft nu als derdejaars student Social Work opnieuw te maken met jeugdzorg. Ze schreef een brief aan Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, én kreeg antwoord. Dat kun je lezen in Libelle. Maar wat vindt ze eigenlijk van de reactie van minister De Jonge?

17 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Inspectieonderzoek overlijden 8-jarig meisje

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kindcheck werden niet goed toegepast, zeggen de inspecties. Het advies is om altijd een kindcheck te doen bij gezinsproblemen die van invloed kunnen zijn op veiligheid van kinderen.

13 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Kraamzorg: herregistratie en shakenbabysyndroom

Kraamzorg is uniek in de wereld. We kennen dit alleen in Nederland. Vrijwel alle 10.000 kraamverzorgenden van Nederland staan geregistreerd. Een groot deel hiervan zal zich dit jaar herregistreren. Voor de herregistratie kun je bijvoorbeeld een cursus doen over preventie shakenbabysyndroom.

12 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Seksueel misbruikte kinderen kunnen geholpen worden

Hoe herken je seksueel misbruik bij kinderen? Welke hulp hebben kinderen na seksueel misbruik nodig? Wat moet je als zorgprofessional doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt? Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) maakte hierover een serie video’s.

10 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe werk je samen aan de veiligheid in een gezin?

Een aantal keren per jaar gaat het in gezinnen vreselijk mis waarbij meerdere hulpverlenende instanties betrokken zijn. Deze calamiteiten zijn vaak een schok voor iedere betrokkene: hoe heeft dit kunnen gebeuren ondanks alle goede intenties?

6 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Gezinsproblematiek in beeld

Momenteel vindt er een uniek onderzoek plaats naar kindermishandeling en geweld tussen partners. Meer dan 100 gemeenten, meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen doen hier aan mee. Op basis van de eerste meting van dit onderzoek is een beleidsinstrument ontwikkeld. Het instrument geeft inzicht in de problematiek van gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis.

4 februari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Samen werken aan veiligheid

Is het onveilig in een gezin? Voor kind of volwassene? Dan ga je als professional aan de slag om samen met het gezin te zorgen dat het thuis weer veilig wordt. Maar hoe doe je dat? Vaak zijn er veel partijen bij betrokken. Wat is een werkzame aanpak bij onveiligheid in een gezin?

29 januari 2020, Augeo Foundation en Veilig Thuis Lees meer
 
Hoe werk je binnen het wijkteam met de meldcode?

Als wijkteammedewerker krijg je te maken met kinderen en volwassenen bij wie het thuis niet veilig is. Hoe signaleer huiselijk geweld of een onveilige situatie? En wat moet je doen? Hoe ga je daarmee om binnen je team?

27 januari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
'Ik weet nu wat ik te verliezen heb: mijn dochters'

Het einde van Dry January komt dichtbij. Deelnemers kijken al uit naar de maand waarin ze gewoon weer hun alcoholisch drankje kunnen nuttigen. Maar dat geldt niet voor Patrick (51). Hij drinkt al jaren geen druppel meer en met goede reden.

24 januari 2020, Augeo magazine Lees meer
 
Goede scholing voor aandachtsfunctionarissen

Steeds meer organisaties hebben een aandachtsfunctionaris die het gebruik van de meldcode bevordert en onder de aandacht brengt. Hiermee groeit de vraag naar opleiding en training voor de aandachtsfunctionarissen. Hoe borg je de kwaliteit hiervan?

20 januari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Suïcide onder jongeren

Zelfmoord is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Ook zijn er veel kinderen met een ouder die depressief is of zelfmoord pleegde. Wat kunnen we doen om deze jongeren te helpen?

16 januari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Scholing draagt bij aan behoud pleegouders

Zo’n 22.000 kinderen in Nederland kunnen niet thuis wonen. Pleegouders zijn daarom hard nodig. Toch stopt ieder jaar zo’n 14 procent van de pleegouders. Waarom? Dat is nu onderzocht.

13 januari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Meten is weten

Meten is weten, luidt het gezegde. Ook wij hebben - vooruitlopend op ons jaarverslag – de cijfers van Augeo over 2019 op een rijtje gezet. En daar worden we best blij van. Maar wat heb jij als professional daar aan?

8 januari 2020, Augeo Foundation Lees meer
 
Hoe stoppen we het geweld in de jeugdzorg?

Het rapport van de commissie De Winter over geweld in de jeugdzorg heeft goede adviezen. Maar er is meer nodig om de jeugdzorg écht veilig te maken. De Jongerentaskforce geeft vijf concrete punten die de jeugdzorg direct verbeteren.

6 januari 2020, Jongerentaskforce Lees meer
 
'Jeugdtrauma's hebben rampzalig effect op gezondheid'

Haar patiëntje Diego (7) was geen millimeter gegroeid sinds hij op zijn 4de werd misbruikt. Kinderarts Nadine Burke Harris besefte toen dat er meer nodig is dan medische kennis om kinderen als Diego te behandelen.

18 december 2019, Augeo Foundation Lees meer
 
Wie helpt jou als het thuis niet goed gaat

Iedereen wil een fijn en veilig thuis. Maar soms lukt dat niet en is er hulp nodig. Met wie krijg je dan te maken? Ouders en kinderen hebben vaak geen idee. Terwijl informatie over wat er gaat gebeuren, juist rust en vertrouwen geeft. De nieuwe praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ helpt daarbij.

17 december 2019, Annemieke Wolff Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
Pagination.cshtml