Augeo Actueel

vluchtelingenkinderen nieuws
Academy  
Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen

Momenteel zien we de eerste vluchtelingen vanuit Oekraïne in Nederland arriveren, waaronder kinderen. In korte tijd hebben ze zeer stressvolle gebeurtenissen meegemaakt. Iedereen die in zijn werk te maken heeft met deze kinderen of jongeren kan een zeer belangrijke rol voor ze spelen. De gratis cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ en andere materialen van Augeo Foundation kunnen professionals daarbij helpen.

16 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
gender
Aanpak huiselijk geweld  
Mannelijkheid, vrouwelijkheid en huiselijk geweld

Eind vorige eeuw deed ik voor mijn opleiding Algemene sociale wetenschappen een onderzoekstage bij het project Vrouwenmishandeling van de politie. Dat project was toen heel vernieuwend; tot die tijd werd in politiekringen vaak gesproken over ‘echtelijke twist’ of ‘ruzie tussen partners’. Met het project Vrouwenmishandeling kwam erkenning voor het feit dat vrouwen thuis structureel geweld kunnen meemaken, en dat er vaak meer nodig is dan het ‘het sussen van de partijen’ of ‘de man manen tot afkoelen’, zoals menig agent destijds in zijn of haar rapportages schreef.

8 maart 2022, Augeo Foundation - Edith Geurts Lees meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Waar let jij op voor de kinderen?
 
Welke partijen zetten de belangen van kinderen voorop?

Vorig jaar bleek uit de Kieswijzer van Defence for Children dat maar vijf politieke partijen de ambitie uitspraken om de situatie van kwetsbare kinderen te verbeteren. Hoe zit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen? Waar kun je op letten als je half maart je stem uitbrengt? Welke partijen zette de belangen van kinderen en jongeren voorop?

7 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
Doktersassistent - gespreksoefeningen voor de zorg
Meldcode  
Doktersassistent: ‘Dan weet ik dat er meer aan de hand kan zijn’

Doktersassistent en triagisten spreken dagelijks veel cliënten. Vanachter de balie of aan de telefoon pikken zij heel veel op. Wat kunnen zij doen als ze het vermoeden krijgen dat een kind of een volwassene thuis niet veilig is? Daar staan we bij stil op deze Dag van de Doktersassistent.

3 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
VN Comite - Aanbevelingen voor aanpak kinderemishandeling en huiselijk geweld
Aanpak kindermishandeling  
5 aanbevelingen van VN-comité over geweld tegen kinderen

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Nederland heeft dit verdrag ook ondertekend en heeft daarmee toegezegd zich te houden aan de eisen die het verdrag stelt over de verschillende kinderrechten. Iedere vijf jaar legt Nederland daarover verantwoording af. Wat blijkt uit de meest recente beoordeling?

2 maart 2022, Augeo Foundation Lees meer
Evaluatie levenskunde
Veerkracht  
Minder gespannen en onzekere kinderen door project Levenskunde

In september 2020 startte het pilotproject Levenskunde, een initiatief van Augeo Foundation. Inmiddels hebben 12.329 kinderen les in Levenskunde gekregen. Het project richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die vaker te kampen hebben met stressfactoren in hun leven. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

25 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Grensoverschrijdend gedrag - wat kun je doen?
Aanpak huiselijk geweld  
Grensoverschrijdend gedrag – Wat kan jij doen?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is op dit moment een ‘hot topic’ in de media. Niet alleen volwassenen maken dat in hun werkomgeving mee: ook kinderen in de kinderopvang en op school kunnen er slachtoffer van worden. Weet jij welk gedrag gepast is of ongepast, wanneer gaat iemand over een grens? En wat doe je als je ziet dat een collega over de grens van een kind gaat?

17 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
alcohol
Aanpak huiselijk geweld  
Een derde van de zware drinkers heeft vier of meer ingrijpende jeugdervaringen gehad

De meeste mensen zullen zich ervan bewust zijn dat een verslaving nare gevolgen kan hebben voor het hele gezin. Maar wist je dat de kans op overmatig gebruik van alcohol, drugs en roken vele malen groter is als je meerdere ingrijpende jeugdervaringen hebt gehad? Van de zware drinkers in Nederland, heeft 32 procent vier of meer zogenoemde ACE’s meegemaakt.

14 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Ben jij een veerkracht-virtuoos?
Veerkracht  
Ben jij een veerkracht-virtuoos?

‘Veerkracht’, het lijkt wel een nieuw modewoord. Je hoort het te pas en te onpas. Maar wat weet jij als professional eigenlijk over veerkracht? Met deze test kom je er snel achter.

8 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Ingrijpende ervaringen
Onderzoek  
Onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)

Vandaag starten de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen. En jij kan hieraan meewerken! Veel professionals die werken met kinderen en ouders zijn bekend met de langetermijngevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Maar wat weten jongeren en ouders hierover?

7 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Rol van ouders bij ACES
Aanpak kindermishandeling  
De rol van ouders bij het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen (ACE's)

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende jeugdervaringen? Welke rol spelen ouders daarin? En hoe zit het met ouders die zelf ingrijpende jeugdervaringen hebben meegemaakt? Een informatieve infographic geeft inzicht.

3 februari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Geen enkel kind meer in de gesloten jeugdzorg? | Meisje kijkt treurig door het raam
Aanpak kindermishandeling  
Geen enkel kind meer in de gesloten jeugdzorg?

Er is veel te doen over de gesloten jeugdzorg. Het Vergeten Kind vraagt, samen met ervaringsdeskundige jongeren, om deze vorm van hulp te stoppen. Ook Augeo Foundation denkt mee over de vraag wat hiervoor nodig is op het symposium: ‘Gesloten Jeugdzorg’. Onze inbreng? Als je gesloten jeugdzorg wilt stoppen, zul je veel eerder en veel betere (trauma)hulp moeten bieden bij ingrijpende misbruik- en mishandelingservaringen. Dat start bij het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van kinderen en gezinnen waar deze problemen spelen.

27 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Ouderbijeenkomsten
Aanpak kindermishandeling  
Ouderbijeenkomsten helpen ouders bij het verbeteren van de situatie voor hun kinderen

Alle ouders willen het beste voor hun kind. Toch kunnen zij er in stressvolle situaties vaak te weinig zijn voor een kind. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn in de relatie of omdat er geweld wordt gebruikt. Ouderbijeenkomsten kunnen ouders helpen om beter te begrijpen welk effect stress en onveiligheid hebben op kinderen en hoe ze de situatie kunnen verbeteren.

24 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Actueelbericht uithuisplaatsing
Aanpak kindermishandeling  
Vaak geen juiste hulp bij uithuisplaatsing; zó krijg je meer inzicht

Kinderen en ouders krijgen vaak niet de juiste hulp of steun bij (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Defence for Children. Nog te vaak is de analyse van onveiligheid en achterliggende gezinsproblemen onvoldoende. Dan is het onmogelijk goede en passende hulp te verlenen. Dit sluit naadloos aan bij de conclusies van ons eerdere Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ onder gezinnen waar onveiligheid dreigt, maar vaak (nog) geen sprake is van uithuisplaatsing. Hoe krijg je meer inzicht in de problemen die spelen en hoe kun je wel de juiste hulp bieden?

18 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Hoe voelen jongeren zich?
Jongerentaskforce  
Blue Monday: hoe voelen jongeren zich?

Deprimaandag, oftewel ‘Blue Monday’ is volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall de dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Maar wat als je je veel vaker somber voelt? Wat kan jij, als professional, doen als je te maken hebt met kinderen of jongeren die zich depressief voelen, of die depressieve ouders hebben?

17 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Augeo Magazine 26 - Veerkracht
Magazine  
Veerkracht-special: 8 artikelen over onderzoek, ervaringen en wat jíj kan doen

Stress en tegenslag horen bij het leven. Wie van jongs af leert daar goed mee om te gaan, ontwikkelt veerkracht. Kinderen die thuis onveilig opgroeien hebben er extra steun en begeleiding bij nodig – van een betrouwbare volwassene. Hoe je dat doet? Daarover gaat de nieuwste editie van Augeo Magazine.

13 januari 2022, Augeo Foundation Lees meer
Belang van open scholen
Aanpak kindermishandeling  
Zet de belangen van kinderen voorop: open de scholen na de kerstvakantie

Onderwijs is geen aan- en uitknop. Open de scholen direct na de kerstvakantie en zet de belangen van kinderen echt voorop. Dat roepen wij op met 60 organisaties. Onderwijs is essentieel voor een goede ontwikkeling.

31 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Help, een ouder wordt boos of verdrietig
Aanpak huiselijk geweld  
Help! Een ouder wordt boos of verdrietig

Praten met ouders over zorgen over hun kind is misschien wel de moeilijkste stap binnen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe doe je dat zorgvuldig en respectvol? En wat doe je als de emoties hoog oplopen en een ouder verdrietig wordt of boos?

16 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Augeo wenst je fijne feestdagen
 
Augeo wenst je fijne feestdagen

Dankjewel juf, kraamverzorgende, wethouder, kinderarts, vrijwilliger, wijkteammedewerker, aandachtfunctionaris en al die anderen die werken met kinderen en gezinnen. Doordat jij écht luistert, ziet en steun biedt, maakte jij ook in 2021 weer het verschil voor kinderen en gezinnen. We wensen je hele fijne feestdagen!

15 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
Ode aan ouders
Aanpak kindermishandeling  
Ode aan ouders: aandacht voor het belang van veilig opgroeien

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Een gezonde start en steun voor ouders en verzorgers ─ juist tijdens de eerste 1.000 dagen ─ is daarbij enorm belangrijk. Augeo zet zich daarom in voor de landelijke campagne ‘Ode aan ouders’ van het programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen*. Vanaf deze week is er extra aandacht voor het belang van veilig opgroeien.

13 december 2021, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Pagination.cshtml