Augeo Actueel

Wat doe je als kraamzorg
Aanpak huiselijk geweld  
Wat doe je als kraamverzorgende met zorgen over een gezin?

Als kraamverzorgende heb je een korte tijd heel intensief contact met ouders en kinderen. Zeker nu bezoek en activiteiten door coronamaatregelen zijn beperkt, biedt het een uniek kijkje achter de voordeur. Soms kun je het gevoel krijgen dat het in een gezin niet zo goed gaat. Je merkt bijvoorbeeld veel ruzies op tussen ouders of een kind wordt gecorrigeerd met een tik. Moet je je dan zorgen maken over kindermishandeling? En wat doe je dan? Jouw beroepsgroep valt onder de Wet Meldcode. Een meldcode helpt je om met zorgen over een kind of gezin aan de slag te gaan. In de cursus 'Vroegsignalering en werken met de meldcode' leer je hoe.

30 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kindermishandeling signaleren en aanpakken
Aanpak kindermishandeling  
Webinar Kindermishandeling signaleren en aanpakken

De gevolgen van kindermishandeling – zowel fysiek als emotioneel – zijn niet te onderschatten. Toch durven professionals soms niet te melden en laat de hulp vaak te wensen over. Wat werkt wel? Op donderdagavond 27 mei geven Roely Drijfhout en Marga Haagmans van Augeo een VROEG-webinar over dit actuele onderwerp.

28 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Lukt het om huiselijk geweld te stoppen met behulp van een Oranje Huis?
Aanpak huiselijk geweld  
Lukt het om huiselijk geweld te stoppen

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen sinds 2011 terecht bij het Oranje Huis van de Blijf Groep. Deze opvang biedt een veilige, open omgeving waar vrouwen en kinderen een eigen appartement hebben. Het hoofddoel van de Oranje Huis-aanpak is het stoppen van huiselijk geweld en het creëren van de juiste omstandigheden om te werken aan veiligheid en herstel. Werkt die aanpak?

26 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Gezinsprofielen nieuwsbericht 20-04-2021
Magazine  
Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit magazine lees je daar alles over.

20 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Expeditie veerkracht Teaser Image
 
Doe mee met Expeditie Veerkracht

Op maandag 17 mei gaat Expeditie Veerkracht van start. Dit is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, speciaal voor basisscholen en bso’s. Expeditie Veerkracht gaat over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol die de school en bso heeft in het versterken van veerkracht bij kinderen. De aftrap is met een webinar, meld je snel aan!

19 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Wij durven weer naar huis
Aanpak huiselijk geweld  
Ik bleef vaak hangen in de klas

'Ik kwam van school naar huis altijd wel later dan school was afgelopen. Dan bleef ik hangen in de klas want ik vond het thuis niet leuk. Mijn moeder was toen depressief. En dat voel je.' Dit vertelt Myrthe (21 jaar). Luister naar haar verhaal waarin zij vertelt hoe haar thuissituatie was en hoe haar docente het verschil maakte!

13 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kindcheck
Aanpak kindermishandeling  
Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen

Verpleegkundigen en artsen komen dagelijks in contact met veel verschillende mensen. Ziekenhuizen spelen dan ook een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. De huidige signaleringsinstrumenten zijn vaak omslachtig in gebruik en werken daardoor niet optimaal. Vanaf 2022 kunnen de ziekenhuizen gebruikmaken van één Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling.

7 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Baby
Onderzoek  
Belangrijke rol voor verloskundigen bij signaleren van kwetsbaarheid

Signaleren is zien wat opvalt. Maar zo eenvoudig is dat niet, blijkt uit het onderzoek ‘Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’. Het merendeel van de verloskundigen vindt dat in hun hun opleiding onvoldoende aandacht is besteed aan het signaleren van niet-medische risicofactoren van kwetsbaarheid in gezinnen. 

2 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Zo blijf je bij over de aanpak van kindermishandeling 

Werk je met ouders of kinderen? Dan ben je als het goed is op de hoogte van de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kinderopvang. Maar je zult de stappen daarvan niet dagelijks toepassen. Gelukkig maar. Hoe weet je nu nog wat je moet doen als je je zorgen maakt over een volwassene of kind.

23 maart 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Maatschappelijke opvang en scholen werken samen rondom kind

Jaarlijks zitten er gemiddeld 200 kinderen in de maatschappelijke opvang Traverse in Tilburg. Veel van die kinderen zitten op Tilburgse basisscholen. Daarvoor werken Traverse en de basisscholen samen in het programma Handle with Care – Ruggensteun. Op dinsdag 9 maart ondertekenen nog eens vijf basisscholen het convenant. 

22 maart 2021, Augeo Foundation Lees meer
Meldcode  
Meldcode-community voor mondzorgprofessionals

Samen met GGD Haaglanden ontwikkelde Augeo Foundation een scholingsprogramma over het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld, dat helemaal gericht is op mondzorgprofessionals. Uniek hierbij is de online Meldcode-community.

16 maart 2021, Augeo Foundation Lees meer
Jongerentaskforce  
Augeo Jongerentaskforce: Kieswijzer Veilig opgroeien

De Augeo Jongerentaskforce zet zich in voor de belangen van kinderen die thuis mishandeld of verwaarloosd worden. Vanuit eigen ervaring weten zee hoe ingewikkeld problemen in het gezin zijn en wat dat met een kind doet.

9 maart 2021, Augeo Jongerentaskforce Lees meer
 
Kinderopvang leert massaal over kindermishandeling

Hoewel de gedeeltelijke lockdown nog wel even duurt zitten pedagogisch medewerkers thuis niet stil. In de afgelopen maanden hebben nog nooit zoveel mensen uit de kinder- en gastouderopvang een online training bij Augeo academy gevolgd. 

2 maart 2021, Augeo Foundation Lees meer
 
Zó krijg je een langer antwoord van een kind

Ouders herkennen het vast. Je vraagt: ‘Hoe was het op school?’. En je hoort alleen ‘saai’ of ‘goed’ of ‘hmm.’ Dat was het einde van het gesprek. Hoe praat je met kinderen? Hoe betrek je ze? Zelfs voor mensen die met kinderen werken, is dat soms best een uitdaging.

26 februari 2021, Augeo Foundation Lees meer
 
‘Leren over kindermishandeling drukt je met de neus op de feiten’

Ambulancemedewerkers van de Veiligheidsregio Kennemerland scholen zich momenteel bij over de meldcode. ‘Wij vallen onder de sector gezondheidszorg. Het is fijn dat de cursus helemaal op maat is voor de ambulancemedewerkers. Want wij maken hele andere dingen mee dan bijvoorbeeld een huisarts of kno-arts.’ 

19 februari 2021, Augeo Foundation Lees meer
 
Welke hulp is er na aanranding of verkrachting?

Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet de juiste informatie te vinden over beschikbare hulp. Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde daarom een speciale informatietool. 

18 februari 2021, Augeo Foundation Lees meer
 
Over glazenwassers die kindermishandeling zouden opsporen

Glazenwassers die kindermishandeling ‘opsporen’ en ouders die beschuldigd worden van mishandeling als hun kind niet ontbijt. Media spreken van een ‘meldcultuur’. Er zijn wel degelijk terechte zorgen, maar nuancering, de juiste cijfers en duiding blijken hoog nodig te zijn.

15 februari 2021, Augeo Foundation Lees meer
Marit
 
Slachtoffers van geweld hebben geen tijd om te wachten

Hoe erg moet het worden voor ik hulp krijg? Dat vragen veel slachtoffers van huiselijk geweld zich af. Voor veel slachtoffers wordt het er sinds de eerste lockdown niet beter op. Daarom de oproep aan het kabinet om nú in actie te komen.

9 februari 2021, Augeo Foundation Lees meer
Jongere
 
‘Ik schrik hoeveel geweld er is naar kinderen’ 

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport ‘Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? Kwestie van lange adem’. Ervaringsdeskundige Evelijn en lid van de Augeo Jongerentaskforce bekeek de talkshow, las de resultaten en vertelt wat haar opvalt.

5 februari 2021, Evelijn, Augeo Jongerentaskforce Lees meer
 
Zo zorg je voor positiviteit en leuke dingen voor kinderen

De Augeo Jongerentaskforce doet aanbevelingen voor extra aandacht voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Gisteren is de lockdown met nog eens drie weken verlengd: wij van de Augeo Jongerentaskforce maken ons zorgen om de mentale gezondheid van kinderen en jongeren!

14 januari 2021, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
Pagination.cshtml