Augeo Actueel

Augeo Magazine 24 - Door de ogen van jongeren
Magazine  
‘Ik had het gevoel dat ik als kind werd opgegeven’

Voor de nieuwste editie van Augeo Magazine vroegen we ‘onze’ jongeren van de Jongerentaskforce wat alle professionals die werken met kinderen móéten weten over kindermishandeling? De boodschap van de jongeren: zie ons, hoor ons en help ons! En juist nu, met de noodkreten vanuit jeugdzorg- en bescherming, is dit belangrijker dan ooit.

29 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak kindermishandeling  
Gesprekshandreiking helpt bij aanpak kindermishandeling

Soms is het best lastig om onderzoeksresultaten om te zetten in beleid of concrete acties. Daarom verscheen er een gesprekshandreiking naar aanleiding van het onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. En die handreiking blijkt echt te helpen.

23 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kind met vader bij arts
Academy  
Zo blijf je alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Als professional in het ziekenhuis ontmoet je heel verschillende mensen. Ook slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld maakt veel impact op slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. Als ziekenhuisprofessional heb je de kans om signalen op te vangen van kinderen, volwassenen of ouderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je alert blijft op signalen?

16 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Jongerentaskforce  
‘Van sommige vragen kreeg ik tranen, maar ik ben blij dat ik mocht vertellen’

Het is de Week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Want wie weet er als geen ander wat er in de jeugdzorg goed gaat én wat er beter moet? Precies, jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf! Zo deelt de Augeo Jongerentaskforce haar ervaringen om professionals te helpen bij de aanpak van kindermishandeling én laat ze onderzoek doen.

15 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Meisje leert schilderen bij haar wijkteam
Wijkteams  
22 juni: Webinar voor wijkteams 'Toepassen van de meldcode'

De nieuwe online Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld is vanaf begin deze maand actief. Op 22 juni van 16.00 – 17.00 uur is er een start-webinar voor alle deelnemers. Werk je in een wijkteam of werk je er regelmatig mee samen? Dan kun je gratis meedoen.

14 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Aanpak huiselijk geweld  
Verwaarlozing van onderwijs: is dat kindermishandeling tijdens een lockdown?

Stichting KidsRights rekent het in de nieuwste kinderrechtenmonitor de Nederlandse overheid zwaar aan dat tijdens de coronacrisis schoolsluitingen zijn verlengd om ouders thuis te houden. Een gevolg zou toename van kindermishandeling zijn, naast de weerslag op de mentale gezondheid van veel kinderen. Op social media barst de discussie los: Kun je tijdens een lockdown “verwaarlozing van onderwijs” wel kindermishandeling noemen? Er werd toch niet meer gemeld? Bovendien, de overheid maakte toch noodopvang mogelijk? In dit artikel een aantal kanttekeningen bij deze discussie.

8 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Leren les klas
Magazine  
Nieuw! Online magazine: Lesgeven over huiselijk geweld

Het nieuwe Meldcode Magazine is speciaal voor docenten in het beroepsonderwijs. Het gaat over lesgeven over huiselijk geweld. Hoe geef je inspirerend les over dit lastige, maar zo ontzettend belangrijke thema? Juist docenten kunnen hierbij echt een verschil maken voor de toekomstige professionals.

7 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Doe mee met de Wijkteam-community
Wijkteams  
Doe mee met de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

De Wijkteam-community Aanpak kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een online scholings- en informatiecampagne speciaal voor wijkteams en loopt tot eind van dit jaar. Het doel is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode, het werken aan veiligheid in gezinnen en onderlinge ervaringsuitwisseling te bevorderen.

1 juni 2021, Augeo Foundation Lees meer
Screenshot Expeditie Veerkracht
Veerkracht  
Door veerkracht kan het kinderbrein aan leren toekomen

Expeditie Veerkracht, het initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, trapte af met een webinar. Vier experts spraken onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld over het belang van veerkrachtontwikkeling en de rol van bassischolen en bso’s daarbij. De boodschap: ‘Besteed vanaf nu structureel aandacht aan veerkracht op school en bso.’

27 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Documentaire - Zij lijkt het probleem te zijn
Aanpak huiselijk geweld  
Documentaire over psychisch geweld

Psychisch geweld is een vorm van (ex)partnergeweld en kindermishandeling die veel voorkomt maar relatief onzichtbaar is. De educatieve film ‘Zij lijkt het probleem te zijn’ van documentairemaker Sanne te Pas laat zien hoe dit geweld ontstaat, hoe je het signaleert en wat er aan te doen is

25 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Van gezinsdrama naar beschermingscode - illustratie
Meldcode  
Professionals op Aruba sneller en beter in actie als kinderen onveilig zijn

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). In de naam zitten de woorden bescherming en veiligheid en dat is precies waar het bij dit stappenplan om gaat.

11 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Leer kinderen omgaan met stress met de modules van Expeditie veerkracht
Veerkracht  
Leer kinderen omgaan met stress

Ieder kind heeft weleens te maken met stress of tegenslag. Maar niet ieder kind gaat daar op dezelfde manier mee om: sommige kinderen zijn veerkrachtiger dan anderen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers spelen een cruciale rol bij het versterken van veerkracht. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier? Expeditie Veerkracht helpt daarbij. Meld je nu aan voor de gratis modules.

10 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Het belang van tellen en vertellen
Aanpak huiselijk geweld  
Het belang van tellen en vertellen bij huiselijk geweld

Het belang van school is door corona zó zichtbaar geworden. School is voor heel veel kinderen die belangrijke veilige plek. Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation pleit dan ook voor meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. ‘Daar is nog een hele wereld te winnen.’

6 mei 2021, Augeo Foundation Lees meer
Wat doe je als kraamzorg
Aanpak huiselijk geweld  
Wat doe je als kraamverzorgende met zorgen over een gezin?

Als kraamverzorgende heb je een korte tijd heel intensief contact met ouders en kinderen. Zeker nu bezoek en activiteiten door coronamaatregelen zijn beperkt, biedt het een uniek kijkje achter de voordeur. Soms kun je het gevoel krijgen dat het in een gezin niet zo goed gaat. Je merkt bijvoorbeeld veel ruzies op tussen ouders of een kind wordt gecorrigeerd met een tik. Moet je je dan zorgen maken over kindermishandeling? En wat doe je dan? Jouw beroepsgroep valt onder de Wet Meldcode. Een meldcode helpt je om met zorgen over een kind of gezin aan de slag te gaan. In de cursus 'Vroegsignalering en werken met de meldcode' leer je hoe.

30 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kindermishandeling signaleren en aanpakken
Aanpak kindermishandeling  
Webinar Kindermishandeling signaleren en aanpakken

De gevolgen van kindermishandeling – zowel fysiek als emotioneel – zijn niet te onderschatten. Toch durven professionals soms niet te melden en laat de hulp vaak te wensen over. Wat werkt wel? Op donderdagavond 27 mei geven Roely Drijfhout en Marga Haagmans van Augeo een VROEG-webinar over dit actuele onderwerp.

28 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Lukt het om huiselijk geweld te stoppen met behulp van een Oranje Huis?
Aanpak huiselijk geweld  
Lukt het om huiselijk geweld te stoppen

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen sinds 2011 terecht bij het Oranje Huis van de Blijf Groep. Deze opvang biedt een veilige, open omgeving waar vrouwen en kinderen een eigen appartement hebben. Het hoofddoel van de Oranje Huis-aanpak is het stoppen van huiselijk geweld en het creëren van de juiste omstandigheden om te werken aan veiligheid en herstel. Werkt die aanpak?

26 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Gezinsprofielen nieuwsbericht 20-04-2021
Magazine  
Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit magazine lees je daar alles over.

20 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Expeditie veerkracht Teaser Image
 
Doe mee met Expeditie Veerkracht

Op maandag 17 mei gaat Expeditie Veerkracht van start. Dit is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, speciaal voor basisscholen en bso’s. Expeditie Veerkracht gaat over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol die de school en bso heeft in het versterken van veerkracht bij kinderen. De aftrap is met een webinar, meld je snel aan!

19 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Wij durven weer naar huis
Aanpak huiselijk geweld  
Ik bleef vaak hangen in de klas

'Ik kwam van school naar huis altijd wel later dan school was afgelopen. Dan bleef ik hangen in de klas want ik vond het thuis niet leuk. Mijn moeder was toen depressief. En dat voel je.' Dit vertelt Myrthe (21 jaar). Luister naar haar verhaal waarin zij vertelt hoe haar thuissituatie was en hoe haar docente het verschil maakte!

13 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
Kindcheck
Aanpak kindermishandeling  
Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen

Verpleegkundigen en artsen komen dagelijks in contact met veel verschillende mensen. Ziekenhuizen spelen dan ook een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. De huidige signaleringsinstrumenten zijn vaak omslachtig in gebruik en werken daardoor niet optimaal. Vanaf 2022 kunnen de ziekenhuizen gebruikmaken van één Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling.

7 april 2021, Augeo Foundation Lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
Pagination.cshtml